Bilde og video

For å skape et helhetlig uttrykk i ekstern kommunikasjon er konsekvent bruk av bilde og video i samme stil viktig.

Stil

Det anbefales at fotograf tar og redigerer bildene som skal brukes så langt det lar seg gjøre. Man kan alternativt anvende denne Lightroom preseten som utgangspunkt (krever innlogging).

Tre sauer som beiter med fjell i bakgrunnen

Bildebank

Bilder som tidligere er brukt i ekstern kommunikasjon finnes i bildebanken på Dropbox. Klikk her for å gå til bildebanken (krever innlogging).

Video

For video som brukes sammen med merkevaren bør det anvendes et filter som skaper samme stil som bildene. Det er per dags dato utarbeidet materiale som kan brukes som utgangspunkt for kommende videoer. Dette finnes på dropbox (krever innlogging).