Maler

Den visuelle profilen bør brukes i alt av materiale fra Smart Media. Det er derfor utarbeidet maler for de mest brukte ressursene som anvendes i workshops, samt et utgangspunkt for presentasjoner.

Kjernemodellen på et ark

Standardmal / Presentasjoner

Det er utarbeidet en Google-mal for presentasjoner. Den finnes her (krever innlogging). Presentasjonsmalen er ryddig og oversiktlig, med malsider som skal dekke de viktigste behovene.

Obs: Husk å lage en kopi av malen før du begynner

Workshop-mal

Mal bygget på Google-slides. Den finnes her (krever innlogging) Den inneholder rammeverket for workshop (agenda, retningslinjer osv). Pr. mai 2020 så ligger Personas og Kjernemodellen med egne slides.

Obs: Husk å lage en kopi av malen før du begynner

Tilbudsmal

Mal bygget på Google-slides. Den finnes her (krever innlogging)

Obs: Husk å lage en kopi av malen før du begynner

Ressurser - workshop

Materiell som brukes i workshops skal være spesiallaget for Smart Media for å synliggjøre profesjonalitet i alle ledd.

Last ned ressursene du trenger krever innlogging)

Mailsignatur

Alle ansatte i Smart Media skal ha en lik signatur. Her er et eksempel:

Vennlig hilsen

Alexander Kjølstad
Daglig leder, Smart Media AS
Mobil: 992 97 399
Info og møte: smartmedia.no/alexander